Damian Nyczka


Damian Nyczka

Pilot balonowy od 2017 roku.