Komitet Honorowy / Honorary Committee


   Anna Komorowska,
                                               I Dama RP

 

Tomasz Malepszy  
Prezydent Miasta Leszna                                               

    Sylwester Śmigiel
                                              Prezes firmy Gaspol

Wojciech Mróz  
Prezes firmy Mróz                                        

               

   Włodzimierz Skalik
                                             Prezes Aeroklubu Polskiego

 

Płk. Zbigniew Nowak   
Dowódca 19 SOG                                                

 

    Wiesław Szczepański

 

Łukasz Borowiak   
Poseł RP                                                 

 

    Maciej Orzechowski
                                               Poseł RP

 

Stefan Grys   

 

    Krzysztof Benedykt Piwoński
                                                  Starosta Powiatu Leszczyńskiego