Logger Balloon Live


Zgodnie z informacjami zawartymi na Oficjalnej stronie Balloon Live:

Projekt 'Balloon Live' wystartował w roku 2018 w celu zastąpienia używanych od 2009 roku Loggerów FAI. Projekt ten ma większe możliwości, składać się ma z aplikacji mobilnej oraz dodatkowego urządzenia z wbudowanym czujnikiem, który zagwarantuje stały i dokładny pomiar pozycji (GPS) oraz wysokości (barometrycznej oraz GPS). Dodatkowo umożliwia on bieżącą transmisję danych podczas lotu, co otwiera nowe możliwości dla relacji na żywo i śledzenia konkurencji. Strona watchmefly.net jest integralną częścią Balloon Live jako platforma do zapisywania danych, wizualizacji oraz prowadzenia punktacji.


Balloon Live

Aplikacja

Poniższa aplikacja jest oficjalną aplikacją FAI do rejestracji danych podczas konkurencji (tzw. logger).

Aplikacja będzie używana podczas zawodów w balonach na ogrzane powietrze. Posiada podane funkcje:

 • 2 tryby: treningowy oraz zawodniczy
 • Rejestracja lotu z funkcją Start/Stop
 • aż do 8 odrębnych elektronicznych rzutów markera
 • aż do 8 możliwości deklaracji celu
 • rejestracja w formacie IGC-file
 • eksport w formacie IGC-file
 • Automatyczne wznowienie lotu po ponownym uruchomieniu
 • Aplikacja może działać w tle w trakcie startu
 • Połączenie z zewnętrzną skrzynką GPS (dostępne później)

W trybie zawodniczym:

 • Synchronizacja ustawień konkurencji oraz danych z lotu przez watchmefly.net
 • Tracki na żywo na watchmefly.net

 

Zrzuty z ekranu iOS:


       

 

 

Zrzuty z ekranu Android:

        

 

Balloon Live Sensor


Urządzenie Balloon Live Sensor (BLS) opracowano w latach 2019 oraz 2020. Balloon Live Sensor dopełnia aplikację Balloon Live App, która używana na różnych cyfrowych systemach komórkowych, nie miała jednakowego, precyzyjnego pomiaru barometrycznego i GPS. Zewnętrzny czujnik w postaci BLS połączony z aplikacją umożliwia rzetelny, wspólny dla wszystkich pomiar pozycji. Projekt (elektronika, oprogramowanie i zaplecze testowe) został stworzony przez Marca André. Produkcją zajęła się firma Volirium (Flytec Balloon). Jest to nowy krok w świecie balonowym.

BLS używa Bluetooth, żeby połączyć się z aplikacją Balloon Live App. Na prośbę pilotów urządzenie zmodyfikowano tak, by można połączyć kilka urządzeń jednocześnie.

The sensor is powered by an internal LiPo battery which has approximately 20h runtime. The sensor comes with Flytec’s quality altitude and variometer sensing (@8Hz) and a state of the art GPS receiver (@5Hz) that supports all common GNSS standards. The device also stores all tracks on a SD card for backup. The small display shows the status and minimal information.


Watchmefly.net

 

Watchmefly.net jest główną stroną Balloon Live stworzoną w celu zarządzania zawodami oraz trasami lotów. Wszystkie zapisane przez Balloon Live App trasy podczas rozgrywanych konkurencji będą przechowywane na watchmefly.net. Poza tym watchmefly.net oferuje:

Tablica Pilota

Zaloguj się jako pilot i miej podgląd na wszystkie przeszłe oraz nadchodzące zawody. Otrzymaj swój własny kod/token do rejestracji aplikacji Balloon Live by zapisać wszystkie twoje nagrane trasy lotów, prosto na osobisty profil.

Zarządzanie zawodami

Oficjele zawodów mogą zarządzać szczegółami imprezy tj lista pilota, dane lotów, konkurencji, oficjalną tablicą ogłoszeń, raportami z pomiarów oraz ściągać wszystkie zapisane trasy zaraz po wylądowaniu zawodnika.

Watchmefly.net ma jeszcze więcej do zaoferowania.

Dla pilotów:

 • Tworzenie konta pilota z własnym profilem
 • Dostęp do informacji nt lotu zawodniczego i konkurencji
 • Zarządzanie własnym lotem oraz trasą lotu
 • Przesyłanie danych lotu oraz rozpowszechnianie ich

Dla oficjeli zawodów:

 • Wykaż swoje zawody w kalendarzu imprez
 • Publikuj informacje oraz dokumenty na elektronicznej tablicy ogłoszeń
 • Publikuj listę pilotów z linkiem do ich osobistego profilu
 • Twórz loty oraz konkurencje
 • Zarządzaj konfiguracjami aplikacji Balloon Live app
 • Stosuj raport pomiarów online do publikowania wyników na bieżąco
 • Daj scorerom dostęp do pobierania tracków lotu
 Demonstracja nowych funkcji, które w ostatnim czasie zostały wydane na Watchmefly.net

 

Do sprawdzenia:

“Jak używać” – poradnik

FAQ- Ogólne Pytania

 

Wszystkie informacje zostały użyte z ofijclanej strony Balloon Live, tłum. Zosia Prawicka - https://balloonlive.org/